Održan je drugi sastanak partnera projekta AgroBioHeat iz programa Obzor 2020 u organizaciji hrvatskog partnera projekta Zelene energetske zadruge (ZEZ) u Zagrebu. Cilj projekta je promicanje rješenja grijanja na agrobiomasu u ruralnim područjima Europe.

Tokom prva dva dana, sastanak partnera uključivao je pregled aktivnosti projekta, analiza statusa i mogućnosti provedbe rješenja grijanja na agrobiomasu u zemljama multiplikatorima projekta (Grčka, Španjolska, Rumunjska, Ukrajina, Hrvatska, Francuska). Postizanje uspješne aktivacije tržišta i nacionalnih pokreta ovaj veliki te nedovoljno iskorišten i autohtoni resurs može podržati postizanje europskih energetskih i klimatskih ciljeva, istovremeno promičući ruralni razvoj i cirkularno gospodarstvo.

Cilj projekta AgroBioHeat je preobraziti sektor ruralnog grijanja korištenjem trenutno nedovoljno iskorištenog autohtonog i obnovljivog izvora energije: agrobiomase. Glavne aktivnosti projekta provodit će se u šest europskih zemalja s jakim poljoprivrednim sektorom – među kojima je i Hrvatska. Hrvatski partner – ZEZ – je pionir u provedbi projekata obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj, posebno onih s jakim vezama u lokalnoj zajednici. Do kraja AgroBioHeat-a nastojimo iskoristiti ovo iskustvo u razvoju sektora grijanja u agrobiomasi. – naglašava glavni koordinator projekta Manolis Karampinis, Centar za istraživanje i tehnologiju u Grčkoj.

Postizanjem uspješne aktivacije tržišta i nacionalnih pokreta, ruralna područja više neće biti zanemarena.  Preko polovice od ukupnog teritorija u Hrvatskoj je poljoprivredno tlo i većinom su to obradive površine. Agrobiomasa u svojim različitim oblicima može biti u izobilju u ruralnim područjima, osiguravajući tako i adekvatnu opskrbu gorivom i kratke lance opskrbe koji stvaraju povoljne uvjete za gospodarsku i ekološku održivost. Područja od velike energetske vrijednosti, a s potrebnim rješenjima kako adekvatno zbrinuti agrobiomasu su ponajviše u Istri. U Istri već sada dolazimo do pitanja zbrinjavanja otpada nastalih brzo rastućom proizvodnjom vina i maslinovog ulja.  Kada bi se agrobiomasa koristila za grijanje, posebice u javnim zgradama i industrijama koje se još uvijek griju na lož ulja, time bi se problem zbrinjavanja ovog otpada smanjio.

Danas se na agrobiomasu još uvijek gleda kao otpad, a ne kao resurs koji se može energetski oporabiti. Održivim upravljanjem agrobiomasa može imati pozitivan društveni učinak na zajednicu u stvaranju novih radnih mjesta na lokalnoj razini, a niske emisije i visoka energetska učinkovitost doprinose očuvanju okoliša. Isto tako, promicanje rješenja grijanja na agrobiomasu nas dovodi korak bliže ka većoj uporabi obnovljivih izvora energije, energetskoj neovisnosti te ostvarivanju EU 2030 ciljeva. – ističe Lucija Nađ, stručna suradnica u Zelenoj energetskoj zadruzi.

Trodnevni sastanak uokviren je radionicom na temu „Kako crowdfunding iskoristiti za financiranje projekata na agrobiomasu“ i obilaskom prve fotonaponske elektrane u Križevcima, financirane po modelu mikro-zajmova od strane građana te posjetom proizvođača kućanskih peći Senko d.o.o.

Zelena energetska zadruga će kroz projekt povezati proizvođače i potrošače agrobiomase, zagovarati izmjene zakonodavstva za veće korištenje ovog tipa biogoriva za grijanje, identificirati i osnažiti inicijativu koja bi mogla biti primjer uspješne provedbe projekta na agrobiomasu te dati smjernice i preporuke za uključivanje građana u financiranju projekata agrobiomase – naglašava Hajdana Rukavina, voditeljica projekta.

Projekt čini konzorcij od 13 partnera iz Grčke, Francuske, Španjolske, Austrije, Rumunjske, Ukrajine, Belgije, Danske i Hrvatske. Projekt je započeo u siječnju 2019. godine te traje do kraja prosinca 2021. godine. Više o projektu možete saznati ovdje