Dolina rijeke Mirna, posebice onaj dio od Ponte portona do Antenala bila bi za svaki kraj pa i državu, bogatstvo. Kod nas nažalost nije tako.

 

Čitam kako bi za pedeset godina more moglo do Motovuna, rimske ceste Via flavie, odnosno kako bi Ponte porton opet mogao biti veliki most. Poradi toga žurno na inventuru; što je taj dio doline Mirne sada, kako bijaše u vrijeme mraka i što će još biti prije potopa.

Problem su i nutrije, invanzivne alohtone životinje. Neke se kulture zbog golemih šteta ne zasijavaju, a na svim usjevima potamane trećinu uroda. Lov nije moguć. Za odstrel alohtonih životinja treba dogovor na višoj razini, a prema Zakonu o lovu nutrije su preblizu kuća, gotovo u naseljima.

Nutrija koja u prirodi nije baš lijepa životinja ima kvaliteno meso, koje je u Americi, i ne samo ondje, prava delicija.

Baš sam mislio ponuditi sve brojnijim ljubiteljima kućnih ljubimaca da ponesu doma nekoliko nutrija čime bi se rasteretila dolina Mirne,  kad ono, Uredbom Europske komisije od 2016. godina nutrije nije dopušteno držati kao kućne ljubimce. Jedu ih u Americi, gdje im je i pradomovina.