Krajem proljeća i početkom ljeta ono malo stočara koji prkose cijenama, zazivaju optimalno vrijeme, pripremaju hrane za domaće životinje. Taj posao mora biti što brži, kvalitetniji i učinkovitiji jer utječe na količinu i kakvoću mlijeka.

Sunčani svibanj, naravno nakon moćnog travnja, pravo je vrijeme pripreme hrane za domaće životinje. Posjetili smo Diega Lubianu koji sijeno iz bujskih njiva prodaje u nekoliko europskih zemalja i Silvana Orbanića u srednjoj Istri. On pokošenu krmu pretvara u sir, skutu, jogurt i druge mliječne proizvode.

Mi imamo tri otkosa i zato nam trebaju puno veće površine za pripremiti hranu

Silvano Orbanić ističe kako Istra ne može dati onoliko krme kao neke druge plodne zemlja. Kod nas je problem suša. Pogotovo naša centralna Istra. Svi misle da uz mora rano krene, tu ne krene. Tu se krene kosit polovicom, krajem svibnja. Do kraja lipnja još će nešto narasti, ali u lipnju i srpnju ništa ne raste. Ako dođe kiša u kolovozu, još će nešto narasti. Mi ne možemo računati da kao talijani koji navodnjavaju imamo pet, šest vrhunskih otkosa. Mi imamo tri otkosa i zato nam trebaju puno veće površine za pripremiti hranu.

Na kakvoću krmiva najviše utječe vrijeme; optimalno je više vlage i sunca. Pokošene travne smijese valja spremiti u što kraćem roku. Za to je potrebna mehanizacija.

Diego Lubiana ističe kako valja imati dobru mehanizaciju. Kad imamo ovakve vremenske prilike ili nešprilike moramo biti brzi i efikasni. Moram zahvaliti recimo mojoj obitelji što su se i prijašnje generacije time bavile. Svake godine se nešto nadoknadi i kupi. Ali, da se krene ispočetka, mislim da bi trebalo uložili 5,6 milijuna kuna.

Ratari su zapravo vrhunski kuhari šefovi u pripremi jela za stoku.Krava muze na usta, kažu stočari glavno jelo je sijeno, a poželjan je i desert.

Neobrađene zemlje koliko volite kvalitetnih pašnjaka vrlo malo. Majka svih pašnjaka su doline istarskih rijeka i pokoji plato većih površine. Stočari zazivaju lijepo ranoljetno vrijeme, povrćari i ratari bi red kiše, red sunca, za turizam je najbolje da nikad ne padne kiša…