Krajem travnja na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga čime je poljoprivrednicima pojednostavljen i olakšan uzgoj industrijske konoplje.

 

Veliki je potencijal biljke čije korištenje do nedavno nije bilo u potpunosti legalizirano. Od industrijske konoplje može se proizvesti oko dvadeset i pet tisuća proizvoda, a hrvatski proizvođači dosad su koristili samo sjeme i cvijet, ostatak biljke morali su zaorati ili uništiti.

U Hrvatskoj industrijsku konoplju uzgaja osamdesetak proizvođača na oko tisuću hektara površine. Novi zakon o imjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga koji je nedavno stupio na snagu poljoprivrednicima će olakšati proizvodnju. Sada će moći koristiti cijelu biljku u industrijske svrhe. Do sada, industrijska konoplja se mogla koristiti samo u svrhu proizvodnje hrane i hrane za životinje čime hrvatski proizvođači nisu bili u ravnopravnom položaju u odnosu na proizvođače u Europskoj uniji. Izmjenama Zakona otvorene su nove mogućnosti proizvodnje, a smanjit će se administracija i procedura koju su proizvođači do sada morali ispunjavati.