Pod pokroviteljstvom generalnog sponzora, agrarije Sin Agro,
predstavljamo vina In Sylvis.