Iz jedne grupe na facebooku nastala je inicijativa u koju se uključila cijela Hrvatska. Tri dana diljem Hrvatske sadila su se stabla.

Uz pjesmu, posadilo se stablo rogača u dječjem vrtiću Sunce u Fažani. I oni su se uključili u inicijativu kolektivne sadnje drveća.

Stabla su se sadila diljem Hrvatske, a u akciju svi su se na neki način uključili.

Inicijativa kolektivne sadnje drveća u Hrvatskoj nastala je u obliku grupe na Facebooku. Građani su se masovno priključili, a prepoznata je i od strane lokalnih samouprava i obrazovnih institucija.

Cilj inicijative bio je prvenstveno zasaditi drvo i time istaknuti važnost i dobrobit drveća i zelenila, posebice u urbanim sredinama. Bila je ovo prilika za podizanje razine svijesti o važnosti prirode na višu razinu. Brojke se još uvijek zbrajaju i tek će za neko vrijeme biti dostupni točni podaci koliko je stabala zasađeno.