Običaj paljenja Ivanjskog krijesa vezan je uz žetvene običaje i raširen je po cijeloj Hrvatskoj. Dok ga većina pali uoči blagdana svetog Ivana, kres se u Kaštelu pored Buja pali uoči blagdana svetog Petra.