U ratu koji je Europa najavila plastici proizvodi od tog materijala već sada pobjeđuju. Sve je veća potražnja za košarama, košima i košićima. Zanatlije, narodni umjetnici, ne moraju imati velike škole i skupe alate i što je također važno voljni su pomoći. Majstora koji će vas naučiti pronašli smo u mjestu Perini blizu Svetog Lovreča Pazenatičkog. 

Bekve, beke, vrbino šiblje i mladi izbojci drena, jasena ili klena jedine su sirovine za izradu košare. Alat je onaj koji ionako moramo imati u kući; škare,cipadursku britvu, klišta, žicu…Izradit ćemo najprije obruče, pa zvizdu, kostur,  pa ćemo pet sati plesti i zaraditi 150 kuna.

Početak pletenja je zvizda za nju je potrebna zdrava, duga bekva raskalana na polovicu i malo prodilana.

Najavljeno je povlačenje plastičnih vrećica iz trgovina. Hoćemo li u kupnju „z košen“? Trajnoj vrijednosti pučkih majstora. Do pet sati se plete jena košara koju će prodati za 150 do 200 kuna.