Rukotvorine od bekve, beke ili venke mogu se raditi u svakom dijelu kuće, pa i na petnaestom katu. Potrebna je osnovna sirovina, i puno ne uludo potrošena vremena.

Poli vraga su pošle bekve, venke, koši, košići i košare, sprte i krbe, mužarole i mažurane. Z bekvami se gre sve manje u vinograd gdje je sve više plastike, a nekad neophodni predmeti u kućanstvu danas postaju suvenir.

Košara, koš i drugi proizvodi od venak sve su više suveniri, a sve manje služe prvotnoj vjekovnoj funkciji. Košara se iz štale, konobe, voza i koleša preselila u ugodnije, najljepše prostore u kući.

Za razliku od košare koš je još u prvotnoj funkciji, istina manje za pokupljati jaja, ali koriste ga gljivari, travari, voćari, povrćari…

Tereza Mijandrušić nema zarade od jedinstvenih minijaturnih košići, većih koši i košara. Umjetnica stvara u svojoj maloj kužini u centru Pazina.
Izradom koši i košara bekvi ili venki dali ste novi život, skratili ste dan, smanjili vrijeme pred ekranima, pronašli nove prijatelje… Neki čine i najhumanije djelo.