Pripremit ćemo kupus, po domaću kapuz. Za to će nam trebati kupus, kom-drop od crnog grožđa, domaća svinjetina, lovorov list i češnjak.

Priprema uz paštu najčešćega jela počela je još lani kad je gospodarica pripremila sjeme surega kapuza koji će za pust na prisad, pa sadnja na njivi u Kapuzari, pak pogled u nebo će li daž… Gospodar će kod pretoka črnega vina za Martinju ostaviti drop u koji će se položiti glavice surega kapuza. Prasac za svetega Tomu, a kapuz za cilo lito.

 

Starinski-suri kapuz pokisan na dropu nekad se u našim domovima pripremao vrlo često. Za fešte bijaše više mrsa domaće svinje, isto i za teške poljoprivredne radove. Za dane u šetimani kapuz s dobrim pešton.

 

 

Gripa je novijeg datuma, a kapuz od pamtivijeka. Zato brzo na kuhanje našeg jedinstvenog jela. Dok se kapuz krčka na ognjišću gospodarica je mogla delati drugo delo. Mi smo tu prigodu iskoristili za još pokoju zanimljivost o suren kapuzu ki će se zatrti. Bila bi to velika šteta.

Domaći kapuz bi trebalo sačuvati dok još ima entizijasta koji drže sime, domaćega gudića, drop i u vrtliću lovor. Mogao bi on na listu nematrijalne kulturne baštine, a mogao bi i nestati, jer gdje su svinje, gdje drop… konačno gdje su kuharice! Za pojisti bi se našlo.