Nekad za oper danas kao suvenir. Košara iz ruku Jožeta Matike iz mjesta Laginji kod Žminja.

Da vam kojim slučajem zatreba košara koju biste poklonili kao znamen na starinu,   puno vremena biste potrošili za najti majstora. Mi smo ga upoznali na jednom od sajmova a pravljenje košare snimili u njegovoj maloj radionici. Ne baš veliki košaru, sprtu ili krbu napravio je za nepun sat. Istina imao je pripremljenu svu portanciju.

Na prste se mogu pobrojati ono koji pletu košare. Čemu danas koš, košara i košnice, jaram i toporište… istina postoje oni željni starine. Za takve smo priredili ovu reportažu. Za nejasnoće kod Jožeta Matike u Laginje blizu Žminja.