Na Institutu za poljoprivredu i turizam u Poreču predstavljeni su rezultati projekta Vinum Sanum. Projekt je započeo u 2018. a traje do 2022. godine. U vođenoj degustaciji predstavljena su vina proizvedena različitim vinifikacijskim metodama.

Veliki je nedostatak objektivnih spoznaja o utjecaju primjene različitih vinifikacijskih tehnologija na kvalitativna svojstva vina od autohtonih sorti vinove loze i njihove uloge u ljudskoj prehrani. Cilj projekta Vinum Sanum je utvrditi razlike između kvalitativnih svojstava mladih i zrelih vina gospodarski najvažnijih hrvatskih autohtonih bijelih i crnih sorti vinove loze  proizvedenih različitim tehnologijama vinifikacije.

U sklopu projekta provedena su i razna vinogradarska istraživanja o utjecaju raznih tretmana na dozrijevanje i sastav grožđa te kvalitetu vina.

Marijan Bubola, Institut za poljoprivredu i turizam Poreč

Na projektu su trenutno zaposlene dvije doktorandice, a u tijeku je zapošljavanje još jednog doktoranda.

Osim predstavljanja dosadašnjih rezultata, održana je i vođena degustacija vina proizvedenih različitim vinifikacijskim metodama.

Rezultati istraživanja na projektu Vinum sanum biti će objavljeni u visoko rangiranim svjetskim znanstvenim časopisima, a osim doprinosa znanstvenoj sceni donijet će uvid proizvođačima u tehnologijama koje mogu koristiti u vlastitoj proizvodnji.