U Poreču su predstavljeni rezultati projekta Vinum Sanum. Četverogodišnji projekt završio je krajem godine, a na temelju dobivenih rezultata znanstvenici preporučaju umjerenu konzumaciju dva decilitra vina dnevno.

Veliki je nedostatak objektivnih spoznaja o utjecaju primjene različitih vinifikacijskih tehnologija na kvalitativna svojstva vina od hrvatskih autohtonih sorti vinove loze i njihove uloge u ljudskoj prehrani. Upravo se time bavio projekt Vinum sanum koji je završio krajem godine. Projekt je financirala Hrvatska zaklada za znanost, a porečki Institut u njemu je vodeći partner.

Sanja Radeka, znanstvenica s Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču ističe kako su u sklopu projekta kroz četverogodišnje razdoblje provedena razna istraživanja u kojima su se opsežno istraživali utjecaji primijenjenih tehnologija na kvalitativna svojstva autohtonih sorti vina, malvazije istarske, terana, plavca i pošipa. Istraživali smo utjecaj umjerene konzumacije ovih vina na psihofizičko zdravlje ljudi. Posebno zadovoljstvo mi je reći da smo priveli uspješno sve aktivnosti na projektu, ostvarili sve planirane ciljeve i da mogu na osnovi dobivenih rezultata preporučiti umjerenu konzumaciju vina, 200 mililitara dnevno, kao dio uravnotežene prehrane i zdravog načina života. Drago mi je da smo na znanstvenim osnovama potvrdili i dokazali zdravstvene benefite umjerene konzumacije vina na zdravlje ljudi.

Na projektu su zaposlena i tri doktoranda koji su upisali poslijediplomski doktorski studij Poljoprivredne znanosti na Agronomskom fakultetu u Zagrebu.

U sklopu projekta provedeno je istraživanje stavova potrošača prema vinu te umjerenoj konzumaciji vina. Anita Silvana Ilak Peršurić pojašnjava kako je provedeno istraživanje na uzorku ispitanika koji su tijekom šest tjedana konzumirali 200 mililitara odabranog vina. Također, ispitani su  o zdravstvenim učincima vina koje su visoko ocijenili. Isto tako, istaknuli su pozitivne psihološke benefite kao što su da vino vino pozitivno utječe na njihovo raspoloženje, da smanjuje dnevni stres i slično.

Glavni cilj projekta Vinum sanum bio je istražiti kako različite vinifikacijske tehnologije u proizvodnji vina odabranih autohtonih hrvatskih sorti mogu utjecati na biološku aktivnost, odnosno istražiti utjecaj umjerene konzumacije na psiho-fizičko zdravlje ljudi. Sanja Radeka ističe kako su primjenjivali različite tehnologije koje dovode do povećanja koncentracije bioaktivnih spojeva u vinu zaslužnih za pozitivne učinke umjerene konzumacije na zdravlje ljudi. Prije svega tu mislim na koncentraciju polifenola, mikro i makro elemenata, odnosno vitamina. Poznato je da crna vina zbog tehnologije proizvodnje imaju više bioaktivnih spojeva, pa samim time i veće učinke na zdravlje ljudi. Međutim, mi smo primijenili tehnike poput zagrijavanja i hlađenja masulja, odnosno predfermentativnih tretmana koji mogu dovesti do značajnog povećanja bioaktivnih spojeva vina. To ističem kao dodatnu vrijednost ovih vina na tržištu. Osim crnih vina, proveli smo istraživanja na bijelim vinima gdje smo primjenom različitih predfermentacijskih, fermentacijskih, poglavito produženih postfermentacijskih maceracija postigli značajno povećanje bioaktivne komponente ovih vina i samim time i veće učinke na zdravlje ljudi. – pojašnjava Radeka.