Rezidba loza završila je u većini istarskih vinograda. Ipak još je nešto ostalo za orezati. U organizaciji udruge Agrorovinj, održana je edukacija rezidbe vinove loze.

Početkom vinogradarske godine smatra se trenutak u kojem se oreže prvi trs. U većem dijelu Hrvatske s rezidbom se kreće na blagdan Svetog Vinka. Istrijani u vinograd kreću još prije Nove godine. Loza je puno, a straha od zime baš i nema.

U vinograd stigli su i najmlađi, i oni su došli naučiti kako izgleda pravilna rezidba.

Posljednjih godina došlo je do pojave bolesti eske u vinogradima. Donijela je promjene u rezidbi.

Prema posljednjim istraživanjima učinkovitosti različitih preparata u zaštiti od eske radi se na apliciranju gljive trichoderma harzianum.