Edukacija je najvažnija karika na putu prema uspjehu i kvaliteti svakog proizvođača. Kako bi educirali svoje članove, udruga Vinistra krenula je s nizom edukativnih radionica.

U Kaštelu Morosini Grimani krenula su edukativna predavanja za članove udruge Vinistra koji se žele educirati i nadograditi svoja znanja. Edukativni dio će na svakoj radionici voditi Marijan Bubola s Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču.

Ove radionice će biti namijenjene isklučivo članovima Vinistre. Osim njih, u suradnji s Kaštelom Morosini-Grimani povremeno će se održavati i razne stručne degustacije i sljubljivanja vina koje će biti namijenjene za širu publiku.