Škrlet je autohtona sorta grožđa koja je dugo bila zapostavljena, ali zahvaljujući radu i trudu vinara s tog područja danas je prepoznata u cijeloj državi, ali i šire.

Nalazimo se u domovini Škrleta, autohtone vinske sorte čija popularnost raste posljednjih nekoliko godina zahvaljujući radu vinara koji su vratili sjaj koji mu i pripada.

Od preko 120 autohtonih vinskih sorti u Hrvatskoj, škrlet je prva na kojoj je provedena klonska selekcija.

Simbol škrleta je žuti ovan, na kojeg podsjeća dozreli grozd.

Tržište vinara Moslavine dosad je uglavnom bilo unutar županije i u Zagrebu, ali brendiranjem i kvalitetom škrleta koja je posljednjih godina podignuta na zavidnu razinu, otvorena su nova tržišta. Sve se više traži i na obali.

Vinogradarstvo na ovim područjima ima značajnu tradiciju i omogućava razvoj vinskih cesta.