Mendula, mandula je prvi vidljivi znak da se još jedna zima približila kraju. Prevladavajući bijelo-ružičasti cvjetovi radost su za oko u zimskom sivilu, ali i omiljeno okupljalište pčela. Med od mendulina cvijeta i tučene mendule jedni su od najzdravijih plodova prirode.

Domovina mendule je Grčka, a najveći proizvođač bademove jezgre je Turska. Naša zemlja, iako je mendula biljka sredozemlja, uvozi i ovu poljoprivrednu kulturu. A biljka i nije zahtjevna, no klimatske promjene donose neke novine i kod ove stablašice.

Do mladih biljaka možemo vegetativno i generativno, može se sadnica kupiti, ali i uzgojiti doma.

Profesionalni rasadničari cijepe odabranu plemku na kvalitetnu podlogu. Voćari hobisti koje smo posjetili rekoše nam kako su posadili mendule kadi su bile brajde i lavanda.

Sve manje zdravih ljudi, životinja i biljaka, međutim, mendula se dobro drži što se zdravlja tiče.