U godini slabog uroda voća, slabo je rodio i kostanj. Ne velike šume u Istri ugrozile su proljetna smrzavica i ljetna suša. Sada kad bi domaćica ispekla koji kolač ili napravila pire, ono malo slasnih kestena jedu divlje svinje.